Trains Passing Through DSKG/dsks nagar garhpura

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
02407 New Jalpaiguri - Amritsar Karmabhoomi SF Special COV-Reserved Rake 14:22 14:22
02408 Amritsar - New Jalpaiguri Karmabhoomi SF Special COV-Reserved Rake 12:19 12:19
02503 Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 17:52 17:52
02504 New Delhi - Dibrugarh Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 06:08 06:08
03252x Samastipur - Saharsa Exam Special MEMU COV-Reserved Rake 14:32 14:34
03416xx Jaynagar - Banka Exam Special (UnReserved) Mail/Express Rake 04:46 04:46
04007xX Saharsa - Delhi Special (UnReserved) Mail/Express Rake 23:58 23:58
04047× Saharsa - Delhi Special Fare Speacial (Via Narkatiyaganj) Mail/Express Rake 11:59 11:59
04048× Delhi - Saharsa Special (Via Narkatiaganj) Mail/Express Rake 03:16 03:16
04080 X Delhi - Saharsa Special (Via Narkatiaganj) Mail/Express Rake 03:16 03:16
04081X Saharsa - Amritsar Special Fare Special Mail/Express Rake 00:59 00:59
04082X Amritsar - Saharsa Special Fare Special Mail/Express Rake 18:21 18:21
04439X Katihar - Anand Vihar Terminal Festival Special (Via Narkatiaganj) COV-Reserved Rake 11:02 11:02
04440X Anand Vihar Terminal - Katihar Festival Special (Via Narkatiaganj) COV-Reserved Rake 13:11 13:11
04446X Anand Vihar Terminal - Saharsa Festival Special COV-Reserved Rake 17:15 17:15
04510S Sirhind-Saharsa Holi Special (UnReserved) Mail/Express Rake 13:13 13:13
04525X Saharsa - Ambala Cantt. Special Mail/Express Rake 22:37 22:37
04526X Sirhind - Saharsa Special Mail/Express Rake 16:51 16:51
04602xX Firozpur Cantt. - Katihar Special Mail/Express Rake 07:23 07:23
04626X Amritsar - Saharsa Special (UnReserved) Mail/Express Rake 13:02 13:02
04642X Firozpur - Saharsa Diwali Special (UnReserved) Mail/Express Rake 13:01 13:01
04653 New Jalpaiguri - Amritsar Clone SF Special COV-Reserved Rake 13:15 13:15
04654 Amritsar - New Jalpaiguri Clone SF Special Humsafar Rake 11:31 11:31
04912 Sirhind - Saharsa Special Mail/Express Rake 16:51 16:51
04960 Amritsar - Saharsa Special (UnReserved) Mail/Express Rake 17:45 17:45
05216XX Firozpur Cantt. - Saharsa Holi Special Mail/Express Rake 13:57 13:57
05221 Saharsa - Samastipur DEMU Express Special COV-UnReserved Rake 13:04 13:05
05222 Samastipur - Saharsa DEMU Express Special COV-UnReserved Rake 19:48 19:49
05243 Saharsa - Samastipur MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 18:18 18:19
05244 Samastipur - Saharsa MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 08:48 08:49
05275 Saharsa - Samastipur MEMU Special COV-UnReserved Rake 10:06 10:07
05276 Samastipur - Saharsa MEMU Special. COV-UnReserved Rake 00:05 00:06
05277 Saharsa - Samastipur MEMU Special COV-UnReserved Rake 01:13 01:14
05278 Samastipur - Saharsa MEMU Special COV-UnReserved Rake 17:36 17:37
05283 Janki Express Special COV-Reserved Rake 05:29 05:29
05283X Saharsa - Darbhanga Special Mail/Express Rake 20:59 20:59
05284 Janki Express Special COV-Reserved Rake 08:15 08:15
05284X Darbhanga - Saharsa Special Mail/Express Rake 16:25 16:25
0541 Ajmer New JalpaiGuri Urs Special Mail/Express Rake 12:23 12:23
0541A Ajmer Kamakhya Urs Special Mail/Express Rake 12:23 12:23
0542 New Jalpaiguri Ajmer Urs Special Mail/Express Rake 14:12 14:12
05483X Alipurduar - Valsad One Way Special Mail/Express Rake 07:52 07:52
05509xX Saharsa - Ambala Cantt JanSadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
05510xX Ambala Cantt-Saharsa Special Mail/Express Rake 18:29 18:29
05517 Saharsa - Ambala Cantt. Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:43 20:43
05517x Saharsa - Ambala Cantt. Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:43 20:43
05518x Ambala Cantt. - Saharsa Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:57 06:57
05531 Saharsa - Amritsar Jansadharan Special Fare Special COV-Reserved Rake 04:50 04:50
05531X Saharsa - Delhi Special (via Darbhanga) Mail/Express Rake 23:58 23:58
05532 Amritsar - Saharsa Jansadharan Special Fare Special COV-Reserved Rake 00:37 00:37
05532X Delhi - Saharsa Special (via Darbhanga) Mail/Express Rake 06:55 06:55
05533 Saharsa - Ambala Cantt. Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
05533X Saharsa - Ambala Cantt. Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
05534 Ambala Cantt. - Saharsa Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:55 06:55
05534X Ambala Cantt. - Saharsa Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:55 06:55
05541 Saharsa - Amritsar Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
05541X Saharsa - Amritsar Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
05542 Ambala cantt. - Saharsa Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 19:48 19:48
05542X Ambala cantt. - Saharsa Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 19:48 19:48
05553X Saharsa - Ambala Cantt. Jansadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:42 20:42
05554X Ambala Cantt. - Saharsa JanSadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:55 06:55
05561 Dauram Madhepura - Mumbai LTT One Way Festival Special COV-Reserved Rake 12:02 12:02
05575 Saharsa - Anand Vihar Terminal Exam Special (UnReserved) Mail/Express Rake 10:00 10:00
05576 Anand Vihar Terminal - Saharsa Exam Special (UnReserved) Mail/Express Rake 21:55 21:55
05596 Jhusi - Saharsa Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 04:31 04:31
05596X Jhusi - Saharsa Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 04:31 04:31
05675X Agartala - Manduadih One Way Puja Special COV-Reserved Rake 02:26 02:26
05677 Agartala - Chhapra One Way Puja Special COV-Reserved Rake 19:03 19:03
05680 Guwahati - Manduadih One Way Festival Special COV-Reserved Rake 20:41 20:41
05687X New Tinsukia - Nagpur One Way Festival Special COV-Reserved Rake 10:06 10:06
05705 Katihar - Delhi Champaran Humsafar Inaugural Special Humsafar Rake 16:53 16:53
05714X Rangapara North - Bhopal One Way Special Mail/Express Rake 07:52 07:52
05714XX Rangapara North - Bhopal One Way Special Mail/Express Rake 07:52 07:52
05795 Katihar - Amritsar One Way Special Fare Special COV-Reserved Rake 11:02 11:02
05904XX Guwahati - Pune One Way Special COV-Reserved Rake 11:48 11:48
05904XXX Guwahati - Pune One Way Special COV-Reserved Rake 11:48 11:48
09601 Udaipur City - New Jalpaiguri Special Fare Special COV-Reserved Rake 12:19 12:19
09602 New Jalpaiguri - Udaipur City Special Fare Special COV-Reserved Rake 14:22 14:22
12236X New Delhi - Dibrugarh Rajdhani Express Rajdhani Rake 06:00 06:00
12407 New Jalpaiguri - Amritsar Karmabhoomi Express (UnReserved) SuperFast Rake 14:26 14:26
12408 Amritsar - New Jalpaiguri Karmabhoomi Express (UnReserved) SuperFast Rake 12:19 12:19
12523 New Jalpaiguri - New Delhi SF Express (PT) SuperFast Rake 14:16 14:16
12524 New Delhi - New Jalpaiguri SF Express SuperFast Rake 12:18 12:18
14603 Saharsa - Amritsar Jansadharan Express (Via Sirhind) (UnReserved) Mail/Express Rake 19:05 19:05
14604 Amritsar - Saharsa Jansadharan Express (Via Sirhind) (UnReserved) Mail/Express Rake 17:05 17:05
15283 Janki Express Mail/Express Rake 05:33 05:33
15284 Janki Express Mail/Express Rake 08:09 08:09
15531 Saharsa - Amritsar Jansadharan Express (Via Chandigarh) (UnReserved) Mail/Express Rake 04:56 04:56
15532 Amritsar - Saharsa Jansadharan Express (Via Chandigarh) (UnReserved) Mail/Express Rake 00:38 00:38
15705 Champaran Humsafar Express (PT) Humsafar Rake 10:47 10:47
15706 Champaran Humsafar Express Humsafar Rake 15:00 15:00
19601 Udaipur City - New Jalpaiguri Weekly Express (PT) Mail/Express Rake 12:19 12:19
19602 New Jalpaiguri - Udaipur City Weekly Express (PT) Mail/Express Rake 14:26 14:26
20503 Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Express (Via Moranhat) Rajdhani Rake 17:52 17:52
20504 New Delhi - Dibrugarh Rajdhani Express (Via Moranhat) Rajdhani Rake 06:08 06:08
2503 Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 17:52 17:52
2504 New Delhi - Dibrugarh Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 06:08 06:08
2523A New Jalpaiguri Delhi Special Mail/Express Rake 14:14 14:14
319SS Saharsa Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 06:37 06:37
321SS Saharsa - Samastipur DEMU Express Special COV-UnReserved Rake 13:04 13:05
322SS Samastipur - Saharsa DEMU Express Special COV-UnReserved Rake 19:48 19:49
323SS Saharsa Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:09 19:09
325SS Banmankhi Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:58 08:58
327SS Banmankhi Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 21:06 21:06
328SS Samastipur Banmankhi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:04 16:05
5210A Amritsar Saharsa Unreserved Special SuperFast Rake 17:31 17:31
55533 Saharsa - Samastipur DEMU DEMU Rake 10:08 10:10
55534 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 23:54 23:56
55553 Saharsa - Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 00:43 00:45
55554 Samastipur - Saharsa Passenger (UnReserved) Passenger Rake 14:32 14:34
55555 Saharsa - Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 06:41 06:43
55556 Samastipur - Saharsa Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:48 16:50
55559 Saharsa - Samastipur DEMU DEMU Rake 18:43 18:45
55560 Samastipur - Saharsa Passenger (UnReserved) Passenger Rake 09:19 09:21
55565 Saharsa - Samastipur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 21:00 21:02
55566 Samastipur - Saharsa Passenger (UnReserved) Passenger Rake 05:29 05:31
55567 Saharsa - Samastipur DEMU DEMU Rake 13:24 13:25
55568 Samastipur - Saharsa DEMU DEMU Rake 20:04 20:06
63343 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 10:09 10:11
63344 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 23:54 23:56
63345 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 06:41 06:43
63346 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 16:48 16:50
63347 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 00:43 00:45
63348 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 14:32 14:34
63349 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 18:43 18:45
63350 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 09:19 09:21
75283 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 00:43 00:45
75284 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 14:32 14:34
75285 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 18:43 18:45
75286 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 09:19 09:21
75287 Saharsa - Samastipur DEMU DEMU Rake 13:24 13:25
75288 Samastipur - Saharsa DEMU DEMU Rake 20:04 20:06
75289 Saharsa - Samastipur MEMU MEMU Rake 06:41 06:43
75290 Samastipur - Saharsa MEMU MEMU Rake 16:48 16:50
99927 Samastipur - Saharsa MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 08:48 08:49
BLANKXXXX Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 17:52 17:52
BlankxXXXX New Delhi - Dibrugarh Rajdhani Special (Via Moranhat) COV-Reserved Rake 06:08 06:08
X04445 Saharsa - Anand Vihar Terminal Festival Special COV-Reserved Rake 01:18 01:18
X04473 Saharsa - Anand Vihar Terminal Festival Special COV-Reserved Rake 15:13 15:13
X05519 Saharsa - Ambala Cantt Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 20:44 20:44
X05520 Ambala Cantt - Saharsa Jan Sadharan Special (UnReserved) Mail/Express Rake 07:04 07:04
XX-05933 Dibrugarh - Anand Vihar Terminal One Way Special Mail/Express Rake 12:05 12:05